Implantologie

Soms zijn er onvoldoende mogelijkheden om een kroon, brug of prothese vast te zetten. In zo’n situatie kan de implantoloog of tandarts implantaten plaatsen. Implantaten zijn kunstwortels die worden vastgezet in het kaakbot. Deze behandeling vraagt de nodige voorbereiding. Zo moet er onder meer gecontroleerd worden of er genoeg kaakbot is en of het tandvlees wel gezond is.

Om een implantaat op het kaakbot te kunnen bevestigen, maakt de tandarts of kaakchirurg eerst een sneetje in het tandvlees. Daarna boort hij of zij een gat of meerdere gaten in het kaakbot. Hoewel de napijn en de bijwerkingen vergelijkbaar zijn met het trekken van een tand of kies, moet u in de periode na de behandeling extra voorzichtig zijn. Laat u daarover goed adviseren door uw tandarts of kaakchirurg.

Over het algemeen zijn implantaten vervaardigd van titanium, omdat het lichaam dit niet afstoot en er een optimale osseo integratie ( = inhelen van het implantaat in het kaakbot) wordt bereikt. Er vindt dus een snelle genezing en botaangroei plaats.

Na een aantal weken is een implantaat sterk genoeg om als basis te dienen voor een kroon, brug of prothese. Na het plaatsen daarvan zal de tandarts nog regelmatig moeten controleren of er zich geen problemen voordoen met of rond het implantaat. In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat worden geplaatst.

Een succesvolle behandeling

Voor een succesvolle behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering van de implantaten
  • Uw kaakbot moet gezond zijn
  • Het tandvlees van de resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit eerst behandeld

De tandarts beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of het gezond is.

Prothese op implantaten (klachten)

Herkent u één van de volgende klachten:

  • Uw gebit doet pijn bij het eten
  • Uw ondergebit zit los
  • Er komt veel voedsel onder uw gebit
  • Uw kunstgebit breekt regelmatig

Prothese op implantaten (oplossing)

Misschien is het dan tijd om een implantaat gedragen prothese (klikgebit) aan te laten meten.

  • Comfort; het gebit zit vast en komt niet los tijdens eten of praten
  • Het kauwvermogen verbetert; de druk op uw kaak wordt door de implantaten geabsorbeerd
  • Botresorptie (vermindering van het botvolume) neemt af; de implantaten voorkomen het snelle slinken van de kaak

Voor het plaatsen van de implantaten werken wij samen met een implantoloog in Losser.